Warte odwiedzenia w Polsce

Biebrzański Park Narodowy

Chroniący torfowiska nad Biebrzą park narodowy jest największy w skali kraju. Jako jedna z najważniejszych ostoi dzikiego ptactwa w Europie został objęty międzynarodową konwencją ramsarską. Bagna Biebrzańskie są królestwem ponad połowy, bo aż 250 gatunków ptaków żyjących w Polsce.

Puszcza Białowieska

To najstarszy las w Europie i jeden z pierwszych obiektów w Polsce wpisanych na listę UNESCO (1979 r.). Spotkamy tu dziko żyjące stada wilków, łosi, żbików, rysi i oczywiście żubrów, które tylko w Puszczy żyją w tak dużej liczbie (ok. 550 osobników). W Puszczy Białowieskiej żubry cieszą się szczególnymi względami, zwłaszcza zimą, gdy trudniej zdobyć pożywienie. Zaopatrywaną przez pracowników Białowieskiego Parku Narodowego leśną stołówkę można podejrzeć pod adresem: https://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/kampanie_i_akcje/zubryonline

Toruń.

Starówka Toruń szczyci się jedną z najlepiej zachowanych gotyckich starówek w Polsce. 
Z najdawniejszych czasów przetrwały m.in. fragmenty murów obronnych i baszty. Spacer warto rozpocząć pod XIX-wiecznym pomnikiem Mikołaja Kopernika, który jest chyba najpopularniejszym punktem orientacyjnym na mapie miasta. 300 m stąd znajduje się słynna toruńska Piernikarnia Mistrza Bogumiła.

Łeba. Ruchome wydmy

Wysokość ruchomych wydm w Słowińskim Parku Narodowym dochodzi aż do 30 metrów. Wskutek ruchu piasku, który wywoływany jest przez wiatr wiejący z prędkością choćby 5 m/s, wydmy przesuwają się o 2-3 m rocznie. Słowiński Park Narodowy objęty jest ochroną UNESCO i konwencją ramsarską.

Wieliczka. Kopalnia Soli

Kopalnia Soli „Wieliczka” usytuowana jest na 9 poziomach na głębokości od 60 do 320 m pod powierzchnią ziemi. Znajduje się tu ok. 2400 komór połączonych chodnikami o długości 245 km. Zwiedzić można zaledwie maleńki fragment kopalni, po którym oprowadza trasa turystyczna(3,5 km długości). W sierpniu 2012 r. uruchomiono dodatkowo trasę górniczą. 135 m pod ziemią działa uzdrowisko. Panujący w kopalni mikroklimat dobroczynnie wpływa m.in. na układ oddechowy.

Wrocław. Rynek

Staromiejski Rynek z majestatycznym Ratuszem i secesyjnymi kamienicami to żelazny punkt każdej wycieczki do Wrocławia. Latem warto przycupnąć w ogródku kultowej piwiarni Spiż, by pooddychać atmosferą miasta (i spróbować najlepszych wrocławskich piw). Rynek należy do największych w Europie.

Kraków. Zamek Królewski na Wawelu

W ciągu 8 stuleci przetrwał wiele pożarów i grabieży, które nie pozostały bez wpływu na jego obecny kształt. Zamek na Wzgórzu Wawelskim był wielokrotnie odbudowywany w różnych stylach architektonicznych i dziś w niewielkim stopniu przypomina swój średniowieczny pierwowzór. Ostatni remont (po II wojnie światowej) przywrócił renesansowy i barokowy wystrój wnętrz. Zamek na Wzgórzu Wawelskim od XIV wieku był siedzibą królów Polski, a także miejscem ich koronacji i pochówku. Dziś mieści Państwowe Zbiory Sztuki.

Warszawa. Łazienki Królewskie

Słyną głównie z klasycystycznych pałacyków, które wzniósł Stanisław Poniatowski. Spacery alejkami przecinającymi park, w którym żyją oswojone wiewiórki i pawie, są ulubioną rozrywką warszawiaków. Tak samo jak dawniej to miejsce letniego wypoczynku stolicy. Wiosną i latem odbywają się tu liczne koncerty i plenery artystyczne.

Chełm. Podziemia Kredowe

Podziemne, kilkupoziomowe korytarze kredowe, rozciągają się pod całą starą częścią Chełma. Są unikatowymi na skalę światową, labiryntami wykutymi w skale kredowej. Historia wydobywania tej szeroko stosowanej kopaliny w budownictwie i produkcji kosmetyków, sięga okresu średniowiecza. Obecnie Chełmskie Podziemia Kredowe są największą atrakcją turystyczną miasta i wschodniej części Polski, potwierdza to liczna obecność turystów z kraju i zagranicy. Władcą Kredowych Podziemi jest Duch Bieluch, który spełnia dobre życzenia przybyłych do niego turystów. Warto sprawdzić to osobiście.