STANISŁAW ADAMIAK – KONSUL HONOROWY UKRAINY W CHEŁMIE

22 marca 2004 roku Minister Spraw Zagranicznych Ukrainy mianował i ustanowił Pana Stanisława Adamiaka Konsulem Honorowym Ukrainy na obszar powiatów: bialskopodlaskiego, chełmskiego, hrubieszowskiego, tomaszowskiego i włodawskiego z siedzibą w Chełmie. 18 maja 2004 roku, Minister Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej uznał nominację Pana Stanisława Adamiaka na Konsula Honorowego Ukrainy w Chełmie z jurysdykcją na określony wyżej okręg konsularny. Obok bieżącej działalności konsularnej, mającej na celu ochronę praw oraz interesów obywateli Ukrainy na terenie Polski, Konsul Honorowy angażuje się również w szereg projektów z zakresu kultury i sztuki, a także projektów społecznych.
Nominacja Stanisława Adamiaka jako Konsula Honorowego Ukrainy 
w Chełmie, była wyrazem uznania Jego zasług dla rozwoju gospodarczego i społeczno-kulturalnego regionu. Wpływ na to miało aktywne, osobiste zaangażowanie i doświadczenie w budowaniu trwałej współpracy polsko – ukraińskiej na wszystkich płaszczyznach stosunków gospodarczych i społecznych Polski i Ukrainy. Jest to również wyraz kompetencji, konsekwencji i wyjątkowej skuteczności w wykorzystaniu przygranicznego położenia tego obszaru, do współpracy w globalnych systemach gospodarczych.

Działalność biznesowa
Obecnie Stanisław Adamiak Konsul Honorowy Ukrainy w Chełmie jest współwłaścicielem i Prezesem Zarządu MCE sp. z o.o. w Chełmie oraz pełni funkcje i zajmuje stanowiska w spółkach: Grankrusz sp. z o.o. w Chełmie; Ekobenz sp. z o.o. w Lublinie oraz ADMK sp. z o.o. w Lublinie. Jest również Członkiem Zarządu Lubelskiego Forum Pracodawców.

Konsulat Honorowy Ukrainy w Chełmie

Konsulat czynny:

od poniedziałku do czwartku, w godz. 8:00 –15:00.

Przyjmowanie interesantów:

wtorek i czwartek, w godz. 10:00 – 15:00

Sprawy Konsulatu prowadzą:

Kierownik Biura: dr inż. Wacław Choina
mgr Elżbieta Bajkiewicz-Kaliszczuk

Dane kontaktowe:

tel:. +48 82 562 20 08 (PL, UA, RU)
+48 82 562 20 20 (PL)

e-mail: konsulatuachelm@gmail.com

adres: 22-100 Chełm,
ul. Stanisława Moniuszki 3