Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie
01034 Kijów, ul. Jarosławiw Wał 12
Tel: +38 (044) 230-07-00, 230-07-03
Faks: +38 (044) 270-63-36
E-mail: kijow.amb.sekretariat@msz.gov.pl
http://www.kijow.msz.gov.pl/pl/
Wydział Konsularny Ambasady RP w Kijowie
01034 Kijów, ul. B. Chmielnickiego 60
Tel: +38 (044) 284-00-33
Faks: +38 (044) 234 99 89
E-mail: kijow.amb.wk@msz.gov.pl
http://www.kijow.msz.gov.pl/pl/
Konsulat Generalny RP w Charkowie
61002 Charków, ul. Artioma 16
Tel: +38 (057) 75-78-801
Faks: +38 (057) 75-78-804
E-mail: charkow.kg.sekretariat@msz.gov.pl
http://www.charkow.msz.gov.pl/pl/
Konsulat Generalny RP we Lwowie
79011 Lwów, ul. Iwana Franko 110
Tel: +38 (0322) 97-08-61, 97-08-62, 97-08-63
Faks: +38 (0322) 760-974
E-mail: lwow.kg.sekretariat@msz.gov.pl
http://lwow.msz.gov.pl/pl/
Konsulat Generalny RP w Łucku
43016 Łuck ul. Dubniwska 22b
Tel: +38 (0332) 280 640
Faks: +38 (0332) 280 659
E-mail: luck.kg.sekretariat@msz.gov.pl
http://www.luck.msz.gov.pl/pl/
Konsulat Generalny RP w Odessie
65014 Odessa ul. Uspienska 2/1
Tel: +38 (048) 722 56 96
Tel: +38 (048) 722 60 03
Faks:+38 (048) 722 77 01
E-mail:odessa.kg.sekretariat@msz.gov.pl
http://www.odessa.msz.gov.pl/pl/
Konsulat Generalny RP w Winnicy
21050 Winnica, ul. Kozickiego 51 – VI p.
Tel: +38 (0432) 507-413,
Faks: +38 (0432) 507-414
E-mail: winnica.kg.sekretariat@msz.gov.pl
http://www.winnica.msz.gov.pl/pl/