Ambasada Ukrainy w Polsce
Adres: Al. J.Ch. Szucha 7, 00-580 Warszawa, Polska.
Strona internetowa: http://poland.mfa.gov.ua
Wydział konsularny Ambasady Ukrainy w RP w Warszawie Adres: Aleja Szucha 7, 00-580 Warszawa
informacja konsularna: (+48 22) 625-01-27
Konsulat Generalny Ukrainy w Krakowie
Adres: ul. Beliny-Prażmowskiego, 4, 31-514 Kraków
tel.: (+48 12) 429 60 66
faks: (+48 12) 429 29 36
e-mail: kons@plk.internetdsl.pl
http://krakow.mfa.gov.ua/
Konsulat Ukrainy w Gdańsku
ul. Chrzanowskiego 60a, 80-278 Gdańsk
tel.: (+48 58) 346 06 90
faks: (+48 58) 346 07 07
Tel. alarmowy: 48 607 654 333
e-mail: kgu@kgu.internetdsl.pl
http://gdansk.mfa.gov.ua/
Konsulat Generalny Ukrainy w Lublinie
ul. 3 Maja 14, 20-078 Lublin
tel.: (+48 81) 531 88 89, (+48) 81 531 88 01
faks: (+48 81) 531 88 88
e-mail: gc_pll@mfa.gov.ua
http://lublin.mfa.gov.ua/pl