Podstawowe informacje dla podróżujących do Ukrainy

Obywateli RP przebywających na terytorium Ukrainy w okresie do 6 miesięcy, obowiązuje ruch bezwizowy. Paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy od daty wjazdu. Obecnie między Polską a Ukrainą funkcjonuje 8 przejść granicznych drogowych oraz 6 kolejowych. Przejścia graniczne drogowe:

Budomierz/Hruszów

Dołhobyczów/Uhrynów

Dorohusk/Jagodzin

Hrebenne/Rawa Ruska

Korczowa/Krakowiec

Krościenko/Smolnica

Medyka-Szegini

Zosin-Uściług

Przy przekraczaniu granicy polsko-ukraińskiej przeprowadzane są dwie kontrole, polska
i ukraińska. Na większości przejść, w polskiej części są wyznaczone pasy dla członków Unii Europejskiej i jeżeli wszystkie osoby w aucie są obywatelami państwa członkowskiego, mają prawo do wjazdu na ten pas.

Niezależnie od sposobu przekraczania granicy, przy wjeździe do Polski obowiązują przepisy wywozowe i przywozowe.

Wiza, przepisy wjazdowe

Obywatele RP wjeżdżają na Ukrainę na podstawie ważnego paszportu, bez konieczności posiadania wizy wjazdowej i mogą przebywać na jej terytorium do 90 dni w ciągu 6 miesięcy.

Przepisy celne.

Cudzoziemcy mogą swobodnie wwozić na Ukrainę i wywozić z jej terytorium kwotę do 10 000 euro, deklarując ją ustnie. Kwotę wyższą niż 10 000 EUR należy natomiast zadeklarować pisemnie, przy czym wywożąc ją należy przedstawić dokumenty z banku potwierdzające wypłatę kwoty przekraczającej 10 000 EUR. Podobnie ukraińską walutę (hrywnę) można, deklarując ustnie, wwozić i wywozić w wysokości do 15 000 UAH. Kwotę od 15 000 do 50 000 UAH należy deklarować pisemnie. Kwotę powyżej 50 000 UAH można wywozić jedynie za pozwoleniem Narodowego Banku Ukrainy. Ze względu na częste przypadki dowolnej interpretacji przepisów przez ukraińskie służby celne, można spotkać się z konfiskatą wwożonych czy też wywożonych towarów. W każdym z takich przypadków należy żądać okazania podstawy prawnej oraz pokwitowania za „rzeczy zajęte do kontroli celnej”.

Dodatkowe informacje dla podróżujących do Ukrainy można odnaleźć po adresem: https://kijow.msz.gov.pl/pl/

Dodatkowe informacje dla podróżujących można również uzyskać pod adresem: https://lwow.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/informacje_dla_podrozujacych/